Rozstrzygnięty został otwarty konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej na zadanie pod nazwą „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2019 – 2023”.

Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego Konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej w latach 2019 – 2023 na zadanie pod nazwą: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2019 – 2023”

wpłynęła jedna oferta, złożona przez: Pensjonat Pogodnego Seniora Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniec Ząbkowicki, ul. Zamkowa 4a.

Komisja Konkursowa jednogłośnie przyznała środki finansowe na rok 2019 w wysokości do 50 000,00 zł i kolejno do 100 000,00 zł w każdym roku na lata 2020-2023 na realizację w/w świadczeń zdrowotnych dla „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2019 – 2023”.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

/ – / Marcin Czerniec