Burmistrz Gminy Kamieniec Ząbkowicki

mgr Marcin Bartłomiej Czerniec

Biografia

Urodzony 20 czerwca 1979 r. w Paczkowie.

1994 – 1998 – nauka w Liceum Ekonomicznym w Ząbkowicach Śląskich.

1998 – 2003 – Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii na kierunku Administracja. Pierwsza praca magisterska pt. „Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia podatku od spadków”, napisana i obroniona w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego w strukturze Instytutu Nauk Administracyjnych.

2003 – 2005 – Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii na kierunku Prawo. Druga praca magisterska pt. „Podatek od spadków i darowizn w strukturze dochodów budżetu gminy”, napisana i obroniona w Katedrze Prawa Finansowego.

2005 – 2010 – Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Studium Doktoranckie Nauk Prawnych w zakresie prawa w Katedrze Prawa Finansowego.

2004 – w wyniku wyborów uzupełniających wybrany na radnego Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki w kadencji 2002 – 2006.

2004 – 2006 – utworzenie i prowadzenie Społecznego Biura Porad Obywatelskich.

2006 – w wyniku wyborów samorządowych wybrany na Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz na radnego Rady Powiatu Ząbkowickiego.

2010 – w wyniku wyborów samorządowych po raz drugi wybrany na Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz na radnego Rady Powiatu Ząbkowickiego.

2014 – wybrany do składu Wojewódzkiej Rady ds. Ekonomii Społecznej na lata 2014 – 2020.

2014 – w wyniku wyborów samorządowych po raz trzeci wybrany na Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz na radnego Rady Powiatu Ząbkowickiego w kadencji 2014 – 2018.

2018 – w wyborach samorządowych po raz czwarty wybrany na Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki w kadencji 2018 – 2023.

Publikacje naukowe

 1. Ewolucja podatku od spadków i darowizn z punktu widzenia celów ekonomicznych”, Ekonomia Nr 15, 2007.
 2. „Stanowienie podatkowego prawa miejscowego – wybrane zagadnienia teoretycznoprawne”, II Lubuskie Forum Samorządu Terytorialnego, Konferencja naukowa – referaty, Sulechów 2008.
 3. „Zadania wójta gminy Kamieniec Ząbkowicki w zakresie zarządzania kryzysowego, zadań obronnych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i obrony przeciwpowodziowej”, Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 2008.
 4. „Rola Regionalnej Izby Obrachunkowej w nadzorze nad miejscowym prawem finansowym”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2009.
 5. „Podatki i opłaty lokalne w kontekście rosnącej decentralizacji zadań publicznych w Polsce”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010.

Odznaczenia

 • Odznaczenie brązowym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa,
 • Odznaczenie odznaką „Krzyż Sybiru” za całokształt pracy na rzecz mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki, który powrócili z zesłania na Sybir,
 • Odznaczenie Honorową odznaką Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej,
 • Odznaczenie Srebrną Odznaką Polskiego Związku Działkowców,
 • Odznaczenie Medalem Zasłużony dla Samorządu Rolniczego,
 • Odznaczenie Złotą Odznaką Polskiego Związku Pszczelarzy,
 • Odznaczenie Medalem za zasługi dla Rozwoju Wędkarstwa,

Mieszkaniec Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Zainteresowania związane z tematyką wykształcenia i pracy zawodowej jak również historią Państwa Polskiego, geografią, geologią oraz architekturą obiektów zabytkowych. W dalszym ciągu kontynuuje również działalność naukową w zakresie analizy roli i znaczenia samorządowego prawodawstwa podatkowego w Polsce, oraz uzewnętrznianiem działalności podmiotów publicznych związanych z ekonomią społeczną. Motto życiowe: „Życie trzeba brać takim jakie jest i sprawiać, by liczył się każdy dzień”.