1. Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim
3. Zakład Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim
4. Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim

AKTUALNY WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  BIP:   https://samorzad.gov.pl/web/gmina-kamieniec-zabkowicki/jednostki-organizacyjne