Od początku 2012 roku w Polsce obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Na czym polega nowy system gospodarowania odpadami?

Od 1 lipca 2013 roku gmina odpowiada za odbieranie i właściwe zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych oraz możliwość segregacji odpadów.  Odpady od mieszkańców odbiera będzie wyłoniona w drodze przetargu firma, która obsługuje będzie teren całej gminy. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy będą płacić jednakową podstawową kwotę.

Szczególne korzyści nowego systemu gospodarowania odpadami.

Wszyscy mieszkańcy gminy będą w sposób zgodny z prawem oddawać swoje śmieci.

Zmiany wynikające z nowego systemu gospodarowania odpadami.

1 – mieszkaniec nie musi podpisywać umowy z przedsiębiorcami odbierającymi jego śmieci – teraz zrobi to za niego gmina,

2 – gmina organizuje zbiórkę: odpadów opakowaniowych (takich jak papier, tworzywa sztuczne, szkło), biodegradowalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków, zużytych baterii i odpadów niebezpiecznych – zostaną wskazane mieszkańcom sposoby, możliwości i punkty odbioru takich odpadów wraz z wyznaczonymi terminami – DOWIEDZ SIĘ JAK WAŻNY JEST SPOSÓB UTYLIZACJI ODPADÓW

3 – rada gminy w drodze uchwały określiła dwie stawki opłat za odbiór odpadów:

a) dla tych co segregują odpady – niższą – ZOBACZ ZALETY SEGREGACJI ŚMIECI

b) dla tych co nie segregują odpadów – wyższą,

natomiast mieszkaniec ma możliwość wyboru stawki. Powyższe zasady mają ułatwiać skuteczniejszą walkę z „dzikimi” wysypiskami, ponieważ dzięki równej stawce za odbiór odpadów nikomu nie opłaca się podrzucać śmieci do lasu, sąsiadów, potoku, rzeki czy przydrożnego rowu. Nie ma też powodu, by śmieci pozbywać się poprzez spalanie w domowych piecach – co mimo, że jest niezgodne z prawem, nadal stanowi problem – POZNAJ SCHEMAT SEGREGACJI ŚMIECI

Należy także pamiętać, że opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona do gminy podlegać będzie przepisom Ordynacji podatkowej, co oznacza, że wobec niepłacących będą wyciągane takie same konsekwencje – jak w przypadku nie płacenia podatku od nieruchomości.

Zachęcamy do zapoznania się

z aktualnymi informacjami dotyczącymi tzw. „gospodarki śmieciowej”:

 HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

NA ROK 2018 (kliknij)