Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim 

ul. Ząbkowicka 26        57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki

Centrala: tel: +48 729-057-840    fax: +48 74-817-33-61

Sekretariat: tel: +48 729-057-841

NIP Urzędu: 887 10-03-603      REGON Urzędu: 000539348

e-mail: gmina@kamzab.pl     www.kamienieczabkowicki.eu

Godziny pracy Urzędu Miejskiego:

Poniedziałek: 7:30 – 16:00

Wtorek: 7:30 – 15:30

Środa: 7:30 – 15:30

Czwartek: 7:30 – 15:30

Piątek: 7:30 – 15:00

Konta bankowe Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim:

Budżet: 43 9533 1030 2005 0000 0114 0001

Na ten numer konta bankowego dokonywane są wpłaty z tytułu:

 • podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny,
 • od środków transportowych),
 • opłaty skarbowej,
 • opłaty za wydanie dowodu osobistego,
 • opłaty za wieczyste użytkowanie,
 • opłaty za czynsz dzierżawny,
 • opłaty za dzierżawę terenu,
 • opłaty eksploatacyjnej,
 • opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
 • opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonywane w niej zmiany,
 • opłaty targowej,
 • zaliczki na poczet kupna lokalu mieszkalnego, opłata geodezyjna,
 • kupna lokalu, nieruchomości,
 • opłaty za wynajem świetlicy,
 • przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

 

Depozyt: 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002

Na ten numer konta bankowego dokonywane są wpłaty z tytułu:

 • wadium dotyczące sprzedawanego mienia gminy (np. działek) oraz postępowania przetargowego
 • należności dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umów