Burmistrz

Sylwester KOWAL

tel. sekretariat: 729-057-841    e-mail: burmistrz@kamienieczabkowicki.eu

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w poniedziałki w godz.: 8:30 – 13:00 i 15:00 – 16:00

Zastępca Burmistrza

Anna PODGÓRNA

tel: 729-057-856    e-mail: podgorna@kamzab.pl

Sekretarz Gminy

Urszula SZCZUCKA

tel: 729-057-858    e-mail: szczucka@kamzab.pl

Skarbnik Gminy

Jacek ROZUMEK

tel. 729-057-844    e-mail: rozumek@kamzab.pl