Wójt

Marcin CZERNIEC

tel: 748162013    e-mail: wojt@kamzab.pl

Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w poniedziałki w godz.: 8:30 – 13:00 i 15:00 – 16:00

Zastępca Wójta

Anna PODGÓRNA

tel: 748162011    e-mail: zastepca@kamzab.pl

Sekretarz Gminy

tel: 748162025    e-mail: sekretarz@kamzab.pl

Skarbnik Gminy

Jacek ROZUMEK

tel. 748162023    skarbnik@kamzab.pl