RADA GMINY VII KADENCJI

Przewodnicząca Rady Gminy

Bernadeta CHODASEWICZ

Radna wybrana w wyborach samorządowych 21 października 2018 roku z okręgu wyborczego nr 4

Przyjmuje interesantów w sprawach skargi wniosków w każdy poniedziałek w godz. 15:00 – 16:00.

Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy

Sylwia DEMIDOWICZ

Radna wybrany w wyborach samorządowych 21 października 2018 roku  z okręgu wyborczego nr 14.

Tadeusz CENARSKI

Radny wybrany w wyborach samorządowych 21 października 2018 roku z okręgu wyborczego nr 12

Członkowie Rady Gminy:

Marcin WRÓBEL

Radny wybrany w wyborach samorządowych 21 października 2018 roku z okręgu wyborczego nr 1

Maria JANIK

Radna wybrana w w wyborach samorządowych 21 października 2018 roku z okręgu wyborczego nr 2

Andrzej SZYMCZAK

Radny wybrana w wyborach samorządowych 21 października 2018 roku z okręgu wyborczego nr 3

Jan WŁOCH

Radny wybrany w wyborach samorządowych 21 października 2018 roku z okręgu wyborczego nr 5

Ryszard BIERUT

Radny wybrany w wyborach samorządowych 21 października 2018 roku z okręgu wyborczego nr 6

Paweł SOWA

Radny wybrany w wyborach samorządowych 21 października 2018 roku z okręgu wyborczego nr 7

Lucjan KOPER

Radny wybrany w wyborach samorządowych 21 października 2018 roku z okręgu wyborczego nr 8

Jadwiga KOPACZ

Radna wybrany w wyborach samorządowych 21 października 2018 roku  z okręgu wyborczego nr 9

Edward SZULIN

Radny wybrany w wyborach samorządowych 21 października roku z okręgu wyborczego nr 10

Radosław MYSZOGLĄD

Radny wybrany w wyborach samorządowych 21 października 2018 roku z okręgu wyborczego nr 11

Tadeusz CENARSKI

Radny wybrany w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku z okręgu wyborczego nr 12

Elżbieta CWEK

Radna wybrana w wyborach samorządowych 21 października 2018 roku z okręgu wyborczego nr 13

Bogusława TOKARZ

Radna wybrana w w wyborach samorządowych 21 października 2018 roku z okręgu wyborczego nr 14

 

KOMISJE RADY GMINY

 

  • Komisja Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej:

Sylwia Demidowicz – przewodnicząca

Ryszard Bierut

Tadeusz Cenarski

Elżbieta Cwek

Jadwiga Kopacz

Lucjan Koper

Radosław Myszogląd

Paweł Sowa

Edward Szulin

Andrzej Szymczak

Bogusława Tokarz

Jan Włoch

Marcin Wróbel

 

  • Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego:

Tadeusz Cenarski –  przewodniczący

Ryszard Bierut

Elżbieta Cwek

Sylwia Demidowicz

Maria Janik

Radosław Myszogląd

Paweł Sowa

Andrzej Szymczak

Bogusława Tokarz

Jan Włoch

Marcin Wróbel

 

  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Maria Janik  – przewodnicząca

Jadwiga Kopacz

Lucjan Koper

Andrzej Szymczak

 

  • Komisja Rewizyjna:

Jadwiga Kopacz – przewodnicząca

Maria Janik

Lucjan Koper

Bogusława Tokarz

Edward Szulin