W trakcie 23. sesji radni wysłuchali informacji z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Nowej Rudzie oraz Centrum Integracji Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim. W części uchwałodawczej przyjętych zostało szereg ważnych uchwał dotyczących budżetu oraz innych istotnych sfer funkcjonowania naszego samorządu gminnego.

Niestety – po raz kolejny – zabrakło radnym zdolności do wyrażenia stanowiska i podjęcia decyzji w kilku innych kwestiach, w tym w kluczowej dla przyszłości Gminy, tj. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę jej statusu na miejsko-wiejską i przyznania praw miejskich Kamieńcowi. Dobra wola jednej grupy radnych oparta o wolę większości mieszkańców, którzy w ubiegłorocznych konsultacjach poparli ideę praw miejskich, zderza się z inercją i negacją ze strony drugiej grupy radnych.

Zapraszam do obejrzenia zapisu video z kwietniowej sesji – dostępnego na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki, aby wyrobić sobie samodzielnie opinię na temat spraw, jakie były poruszane w trakcie tych obrad.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki