Image
Z ostatniej chwili

10. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki VIII kadencji

10. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki VIII kadencji
5 lat temu

10. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki VIII kadencji

Przez  • 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 czwerwca 2019 roku.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Zapytania i wolne …
  zobacz więcej
9. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki VIII kadencji
5 lat temu

9. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki VIII kadencji

Przez  • 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 maja 2019 roku.
 3. Raport o stanie gminy.
 4. Realizacja budżetu Gminy za rok …
  zobacz więcej
7. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki VIII kadencji
5 lat temu

7. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki VIII kadencji

Przez  • 
 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 marca 2019 roku.
 3. Sprawozdanie z działalności Spółki ZWiK w Nowej Rudzie za rok …
  zobacz więcej
6. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki VIII kadencji
5 lat temu

6. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki VIII kadencji

Przez  • 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 lutego 2019 roku.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok …
  zobacz więcej

4. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki VIII kadencji

Przez  • 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2018 roku.
 3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii …
  zobacz więcej

3. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki VIII kadencji

Przez  • 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 7 grudnia 2018 roku.
 3. Zatwierdzenie budżetu Gminy na rok 2019.
 4. Podjęcie uchwał.
 5. Zapytania …
  zobacz więcej
1. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki VIII kadencji
6 lat temu

1. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki VIII kadencji

Przez  • 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Wprowadzenie sztandaru i odegranie hymnu państwowego.
 2. Otwarcie sesji Rady Gminy przez radnego seniora.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Wybór przewodniczącego i zastępcy …
  zobacz więcej

60. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki VII kadencji

Przez  • 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 5 października 2018 r.
 3. Ocena funkcjonowania oświaty w gminie.
 4. Stan bezrobocia na terenie …
  zobacz więcej

59. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki VII kadencji

Przez  • 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 sierpnia 2018 r.
 3. Działalność gospodarcza na terenie Gminy – kierunki rozwoju i …
  zobacz więcej
58. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki VII kadencji
6 lat temu

58. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki VII kadencji

Przez  • 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 sierpnia 2018 r.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na …
  zobacz więcej
Do góry