Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 czwerwca 2019 roku.
  3. Podjęcie uchwał.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  6. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.