Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 sierpnia 2018 r.
  3. Działalność gospodarcza na terenie Gminy – kierunki rozwoju i jej ocena.
  4. Ocena funkcjonowania jednostek OSP działających na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2017.
  5. Podjęcie uchwał.
  6. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  7. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.