.XVII Powiatowy Konkurs Ortograficzny odbył się 27 marca 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich. Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta, dlatego tegoroczna edycja poświęcona została dorobkowi artystycznemu  „jednemu z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX w.” w związku z mijającą w bieżącym roku 20. rocznicą jego śmierci.

Dyrektor LO Tomasz Błauciak w swoim wystąpieniu powitał serdecznie wszystkich uczniów, ich opiekunów oraz zaproszonych gości. Podziękował nauczycielom polonistom za pracę nad przygotowaniem uczniów do konkursu. Szczególnie wyróżnił zaangażowanie nauczycielek języka polskiego: Jolanty Depczyńskiej, Magdaleny Kotowicz i Urszuli Zachary w organizacji przedsięwzięcia. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu ząbkowickiego, wyłonieni podczas szkolnych eliminacji. Oceny poprawności tekstów i wyłonienia najlepszych znawców ortografii dokonała komisja powołana w dniu konkursu spośród polonistów i opiekunów reprezentacji poszczególnych szkół. Urozmaiceniem dnia konkursowych zmagań stały się: prezentacja multimedialna poświęcona dorobkowi artystycznemu Zbigniewa Herberta opracowana pod kierunkiem pani Magdaleny Kotowicz oraz montaż poetycko – muzyczny w wykonaniu uczniów pod kierunkiem pani Urszuli Zachary. Wyniki zmagań z ortografią ogłosiła pani Jolanta Depczyńska. Dyrektor liceum Tomasz Błauciak pogratulował uczniom udziału w eliminacjach powiatowych, stwierdzając, że wszyscy są  już zwycięzcami jako najlepsi przedstawiciele swoich szkół.

W kategorii gimnazjów I miejsce zdobył  Kaspian Bielawski – uczeń pani Mirosławy Pastuch  z Gimnazjum Publicznego w Kamieńcu Ząbkowickim. II i III miejsca kolejno zajęły: Klaudia Malinowska z Publicznego Gimnazjum nr 1 Ząbkowice Śląskich oraz Paulina Sowa z Publicznego Gimnazjum w Przyłęku.

Szkołę Podstawową nr 1 im. B. Chrobrego z oddziałami Gimnazjum Publicznego im. A. Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim godnie reprezentowało troje uczniów: Kaspian Bielawski (kl. IIc), Amelia Liczner (kl. IIa) i Jakub Nowak (kl. IIIb).

Warto podkreślić, że w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich tradycyjnie, od wielu lat można się spotkać z serdeczną, gościnną i przyjazną atmosferą, opartą na współpracy nauczycieli różnych szkół powiatu ząbkowickiego, co zasługuje na uznanie w ocenie zaproszonych uczniów, nauczycieli i gości. Dziękujemy organizatorom konkursu oraz gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom oraz ich opiekunom.

Dorota Twardowska