Podczas uroczystości pasowania pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II, odbyło się pożegnanie wieloletniego pracownika przedszkola Pani Henryki Stolarczyk.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec, dyrektor  Zespołu Szkół nr 2 Arkadiusz Albrecht, przedstawiciele uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi podziękowali Pani Henryce za lata solidnej pracy na rzecz przedszkola ciepłymi słowami, kwiatami i upominkami. Wszyscy zgromadzeni na uroczystości dołączyli się do podziękowań serdecznymi oklaskami oraz słowami piosenki „Sto lat!”

Kornelia Ciszek – sekretarz Zarządu Samorządu Uczniowskiego (pod opieką Alicji Walerian)