1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 marca 2019 roku.
  3. Sprawozdanie z działalności Spółki ZWiK w Nowej Rudzie za rok 2018.
  4. Ocena realizacji zadań przez Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  5. Podjęcie uchwał.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  8. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.