Tydzień Edukacji Globalnej obchodzony był w dniach 18–26 listopada 2017r. pod hasłem „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!” 19. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej również w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II

Priorytetem przedsięwzięcia w naszej szkole było poznanie wybranych celów zrównoważonego rozwoju zapisanych w Agendzie 2030 oraz powinności ludzi wobec ich realizacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania służące zapewnieniu warunków do życia w zdrowiu dla wszystkich mieszkańców Ziemi.

W ramach przedsięwzięcia został zrealizowany projekt edukacyjny „Razem dla czystego powietrza”, w którym uczestniczyły wszystkie klasy z naszej szkoły. Celem projektu było uświadomienie uczniom i mieszkańcom gminy istnienia w otaczającym nas świecie różnych substancji zanieczyszczających powietrze oraz kształtowanie właściwych postaw ludzi w zakresie ochrony powietrza. Jeszcze przed rozpoczęciem TEG przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przedstawili program obchodów oraz informacje na temat wyzwań i problemów współczesnego świata związanych z zanieczyszczeniem powietrza. W każdej klasie i na korytarzach szkolnych pojawiły się plakaty TEG 2017.

Ważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w szkole w Tygodniu Edukacji Globalnej, to:

 • Lekcje języka polskiego w klasach V i VI pod opieką Pani Dagmary Szymczak, podczas których uczniowie pisali listy otwarte do mieszkańców Kamieńca Ząbkowickiego, w których uświadamiali adresatom, jak ważna jest ochrona środowiska i walka ze smogiem.
 • Lekcja języka polskiego w klasie V pod opieką Pani Dagmary Szymczak, której jednym z ważnych efektów było zaprojektowanie oryginalnych koszulek z hasłami propagującymi życie bez smogu.
 • Lekcje języka polskiego „Aktywni dla czystego środowiska” w klasach VI i VII, w czasie których uczniowie pod opieką Pani Alicji Nowakowskiej wykonali w grupach ciekawe plakaty związane z projektem. Tworzyli również hasła, wiersze, teksty piosenek dotyczące smogu i innych zanieczyszczeń. Pisali ponadto listy otwarte do mieszkańców Kamieńca Ząbkowickiego z prośbą, aby zwracali uwagę na to, co wrzucają do pieca. Podawali przykłady negatywnych oddziaływań smogu na organizm człowieka. Apelowali o rozwagę i rozsądek, jeśli chodzi o środowisko. Odwoływali się do świadomości mieszkańców i ich sumień.
 • Lekcja religii w klasie VII, przeprowadzona przez siostrę Bożenę Nowakowską, której celem było poznanie nauczania Patrona Szkoły Papieża Jana Pawła II dotyczącego ekologii i ochrony środowiska. Analizując wybrane dokumenty, takie jak: encykliki, adhortacje, homilie i kazania oraz wypowiedzi Patrona Szkoły, uczniowie wybrali najciekawsze myśli św. Jana Pawła II i wykonali plakaty, które najpierw prezentowali na forum klasy, a następnie przekazali na szkolną wystawę związaną z Tygodniem Edukacji Globalnej.
 • Godzina wychowawcza w klasie IVb przeprowadzona przez Panią Justynę Grzesik-Loepolską, podczas której uczniowie obejrzeli filmiki pokazujące, jak zanieczyszczone jest powietrze w Polsce i na świecie. Wzięli również udział w dyskusji na ten temat oraz mieli okazję przekonać się, jak bardzo na wdychanie smogu narażeni są mieszkańcy nawet pozornie czystych i spokojnych terenów wiejskich. Wzięli też udział w konkursie na plakat pod hasłem „Razem dla czystego powietrza”.
 • Zajęcia profilaktyki antysmogowej w klasie IVa przeprowadzone przez Panią Milenę Skotnicką i Panią Paulinę Dutkiewicz. Najpierw uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, że skuteczna ochrona przed skutkami smogu, to nie tylko noszenie maseczek antysmogowych, zapobiegających wdychaniu szkodliwych związków chemicznych, ale również np. stosowanie specjalnych oczyszczaczy powietrza, które odpowiednio ustawione i użytkowane są w stanie zredukować nawet 99,97% zanieczyszczeń znajdujących się w domu lub w mieszkaniu. Kolejna część zajęć była poświęcona na przygotowanie się do przemarszu ulicami Kamieńca Ząbkowickiego. Uczniowie przygotowali balony z hasłami antysmogowymi oraz wspólnie namalowali plakat pod hasłem „Czyste powietrze wokół nas”, a następnie wyszli na pochód, głośno skandując: STOP ZE SMOGIEM!  CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS!
 • Lekcje przyrody w klasie V przeprowadzone przez Panią Alicję Walerian, których przewodnim tematem było hasło „Smog – problem nie tylko wielkich miast, ale tęż małych miasteczek i wsi”. Uczniowie poszukiwali w różnych źródłach informacji odpowiedzi na pytanie: „Jak rozwiązać problem smogu?”. Następnie wykonali plakaty, hasła, gazetki oraz broszury informacyjne pod hasłem „Razem dla czystego powietrza.” Podsumowaniem zajęć był przemarsz uczniów w maskach przeciwpyłowych oraz koszulkach z hasłami propagującymi życie bez smogu ulicami Kamieńca Ząbkowickiego. Celem tego przemarszu było uwrażliwienie ludzi na pilną potrzebę podjęcia zdecydowanych działań zapobiegających spalaniu śmieci w domowych piecach.
 • Lekcje techniki w klasie VI przeprowadzone przez Panią Elżbietę Dąbrowską oraz zajęcia z edukacji przyrodniczej w klasach I-III pod opieką wychowawców: Pani Barbary Nowaczek, Pani Krystyny Kotry i Pani Małgorzaty Wilk, podczas których zostały przeprowadzone pogadanki na temat źródeł zanieczyszczeń powietrza, na podstawie których chętni uczniowie wykonali plakaty pod hasłem „Razem dla czystego powietrza.”

Praca nad projektem, zakończona prezentowaniem prac, wyzwoliła wśród uczniów same pozytywne emocje. Z radością improwizowali, śpiewali piosenki, próbowali rapować, recytowali własne teksty napisane na lekcjach. Mieli dużą satysfakcję z faktu, że mogli wykazać się pomysłowością, kreatywnością, zaprezentować własną twórczość. Do omówionych podczas realizacji projektu zagadnień wszyscy mogli wracać przez wiele dni, ponieważ na szkolnym korytarzu pojawiła się wystawa  plakatów i haseł mówiących o potrzebie aktywnego działania wszystkich ludzi na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza, które są bardzo poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi.

Podsumowaniem naszych działań był apel, na którym przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego najpierw przypomnieli słowa świętego Jana Pawła II „Człowiek został powołany, aby uprawiać ogród ziemi i strzec go, jest zatem w szczególny sposób odpowiedzialny za środowisko życia, to znaczy za rzeczywistość stworzoną, która z woli Boga ma służyć jego osobowej godności i jego życiu: odpowiedzialny nie tylko wobec obecnej epoki, ale i przyszłych pokoleń”, a następnie przedstawili rady, jak skutecznie bronić się przed smogiem. Na zakończenie apelu dyrektor szkoły Pan Arkadiusz Albrecht wręczył dyplomy laureatom konkursu na plakat pod hasłem „Razem dla czystego powietrza.”

A oto laureaci konkursu:

Kategoria: Plakaty dużego formatu, klasa V

 • I miejsce – Klaudia Mikosz, Natalia Tadeuszów
 • II miejsce – Kinga Bednarz, Milena Gomułka, Oliwia Peńsko
 • III miejsce – Oskar Skowroński, Bartosz Grygorasz

Kategoria: Plakaty małego i średniego formatu, klasa V

 • I miejsce – Karolina Szczepańska
 • II miejsce – Dawid Sędziak
 • III miejsce – Ewelina Szewczyk, Zuzanna Biel

Kategoria: Plakaty dowolnego formatu, klasy IV

 • I miejsce – Aleksander Staniucha
 • II miejsce – Hubert Olechowski
 • III miejsce – Kornelia Ciszek, Mikołaj Sędziak

Kategoria: Plakaty dowolnego formatu, klasy I-III

 • I miejsce – Wojciech Wilkoszewski (klasa I)
 • II miejsce – Kamila Kwiatkowska (klasa IIIb)
 • III miejsce – Maja Szczepańska (klasa I), Natalia Szewczyk (klasa I)

Laureatom konkursu gratulujemy! Dziękujemy również wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie w realizację tego projektu.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego