Są już dostępne nowe wzory deklaracji opłat za odbior nieczystości stałych z gospodarstw domowych i domków letniskowych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2013 roku to gmina odpowiada za odbieranie i właściwe zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych oraz możliwość segregacji odpadów. Odpady od mieszkańców odbierane są przez wyłonioną w drodze przetargu firmę obsługującą teren całej gminy. Mieszkaniec nie musi podpisywać umowy z przedsiębiorcami odbierającymi jego śmieci – teraz zrobi to za niego gmina, która organizuje zbiórkę: odpadów opakowaniowych (takich jak papier, tworzywa sztuczne, szkło), biodegradowalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków, zużytych baterii i odpadów niebezpiecznych – zostaną wskazane mieszkańcom sposoby, możliwości i punkty odbioru takich odpadów wraz z wyznaczonymi terminami.

DOWIEDZ SIĘ JAK WAŻNY JEST SPOSÓB UTYLIZACJI ODPADÓW

Powyższe zasady mają ułatwiać skuteczniejszą walkę z „dzikimi” wysypiskami, ponieważ dzięki równej stawce za odbiór odpadów nikomu nie opłaca się podrzucać śmieci do lasu, sąsiadów, potoku, rzeki czy przydrożnego rowu. Nie ma też powodu, by śmieci pozbywać się poprzez spalanie w domowych piecach – co mimo, że jest niezgodne z prawem, nadal stanowi problem

POZNAJ SCHEMAT SEGREGACJI ŚMIECI

Należy pamiętać, że opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona do gminy podlega będzie przepisom Ordynacji podatkowej, co oznacza, że wobec niepłacących będą wyciągane takie same konsekwencje – jak w przypadku nie płacenia podatku od nieruchomości.

ZOBACZ I POBIERZ WŁAŚCIWĄ DEKLARACJĘ

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości zamieszkałe 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – domki letniskowe