Podajemy informację o ofertach złożonych w konkursie otwartym na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.