Projekt zgłoszony przez bibliotekę Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim do programu Partnerstwo dla książki 2019 pod hasłem „Biblioteka Malucha”, uzyskał dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na organizację zajęć bibliotecznych dla najmłodszych użytkowników wypożyczalni kamieniecka instytucja kultury otrzymała ponad 15 tys. zł.

Zespół realizatorów zadania w Kamieńcu Ząbkowickim pragnie zorganizować dwa cykle zajęć dla najmłodszych bywalców biblioteki oraz ich rodziców. Podstawowym założeniem projektu jest związanie opiekunów i dzieci z naszą instytucją jako częścią codzienności, a nie traktowania wizyt w bibliotece jako czegoś okazjonalnego.  Inicjatorzy przedsięwzięcia chcą ponadto uwrażliwić rodziców na to, jak ważna jest praca z książką oraz stymulacja dziecka od najmłodszych lat, jak mocno wpływa to na rozwój zmysłów, a także uświadomić ich na temat korzyści, jakie wynikają z czytania już od pierwszych lat życia.

Kwota przeznaczona na realizację zadania to 21 250 zł. Uzyskane dofinansowanie w kwocie 15 750 zł pozwoli doposażyć się w materiały niezbędne do funkcjonowania placówki i kącika dla najmłodszych użytkowników. Poprawi dostęp do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocni kulturotwórczą rolę biblioteki, rozszerzy zakres jej usług i dostosuje ją do potrzeb młodych czytelników. Wzmocni funkcję biblioteki jako ośrodka animującego kulturę i aktywizującego czytelników i społeczności lokalne.

Projekt „Biblioteka Malucha” ma pomóc rodzicom spędzać z dziećmi więcej czasu, jednocześnie stymulując rozwój na płaszczyźnie wielu dziedzin, a przede wszystkim na pracy z książką. Celem jest to, aby literatura była instrukcją i inspiracją we wspieraniu rozwoju dziecka.

Realizacja zadania jest dla kamienieckiej biblioteki sprawą nowatorską, gdyż wcześniej nie było środków oraz zasobów ludzkich, aby zafascynować obcowaniem z książką najmłodszych. Dzięki dofinansowaniu poszerzy się oferta biblioteki, dla której ta grupa wiekowa stanowi świadomy cel, gdyż korzyści ze wspólnego czytania we wczesnym wieku procentują w wieku późniejszym. Jest więc szansa na zwiększenie liczby czytelników, włączając rodziców, którzy przyjdą z dziećmi na zajęcia.

Powstanie kamieniecka Biblioteka Malucha1