Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć Panu Dyrektorowi Arkadiuszowi Albrechtowi, Pani Wicedyrektor Renacie Kocjan, wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Administracji i Obsługi Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych oraz zadowolenia w życiu osobistym.

Składamy również podziękowania za wysiłek wkładany w wykonywanie Waszej trudnej i odpowiedzialnej pracy oraz przyrzekamy nieść chlubę Wam i naszej Szkole.

W imieniu wszystkich Uczniów – Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim