W Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II odbył się I Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas IV – VI.

Mottem konkursu były słowa Arystofanesa „W słowie siła sztuki i w nim jej zaleta” Celem projektu była popularyzacja czytelnictwa, rozwijanie kultury czytelniczej wśród młodzieży oraz integracja uczniów poszczególnych klas. Wydarzenie, które miało miejsce 16 września 2015 r. zorganizowały panie polonistki: Dagmara Szymczak i Alicja Nowakowska. Zmagania w płynnym i interesującym interpretowaniu przyniesionych tekstów literackich odbyły się w dwóch turach. Uczniowie mieli za zadanie pięknie przeczytać wybrany przez siebie fragment książki a także  przypadkowo wylosowany wiersz.

Wszyscy uczniowie bardzo ładnie przygotowali się do konkursu. Całemu konkursowi bacznie przyglądał się dyrektor Szkoły pan Arkadiusz Albrecht. Jury w składzie: Alicja Nowakowska, Dagmara Szymczak, Krystyna Kotra i Milena Skotnicka  miało trudny wybór laureatów, ostatecznie przyznało:

  • I miejsce – Jessika Ciborowska kl.IV,
  • II miejsce – Manuela Siwak kl. V,
  • III miejsce – Wiktoria Sarzyńska.

Wyróżnienia otrzymali;

  • Aleksandra Janik z kl. IV,
  • Kaspian Belaski z kl. VI,
  • Klaudia Rzepa z kl. VI.