Promocja czytelnictwa w Gimnazjum Publicznym im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim to między innymi nasz udział w 20. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie.

Głośne czytanie książek w szkole, rozmowy i dyskusje czytelnicze podejmowane przez uczniów  w gronie rówieśniczym, wspólne ustalanie listy nowości książkowych do biblioteki szkolnej, to tylko niektóre zadania realizowane przez Koło Przyjaciół Biblioteki naszego gimnazjum.

Jednym z priorytetów szkoły jest zachęcanie młodych ludzi do czytania książek poprzez promowanie idei, że w świecie literatury czas biegnie szybciej. Nauczyciele wciąż zastanawiają się, jak pomóc szkole w zainteresowaniu uczniów książką? Podjęli więc działania służące realizacji zamierzonych celów. Opiekun biblioteki szkolnej Pani Iwona Bukańska-Flinta zdaje sobie sprawę z tego, że aby biblioteka sprostała oczekiwaniom użytkownika powinna być nowoczesna, otwarta na zmiany a przede wszystkim przyjazna. „Biblioteka musi iść z duchem czasu, by nie została zapomniana przez uczniów”- mówi Pani Iwona i na słowach nie poprzestaje.

W dniach 27 – 30 października 2016 r. wzięła udział w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Pojechała tam głównie po to, aby pozyskać nowości książkowe do biblioteki szkolnej, a także po to, aby po raz kolejny zachęcić znanych autorów do przyjazdu do Kamieńca Ząbkowickiego na spotkanie z młodzieżą naszego gimnazjum. Wyjazd na targi zakończył się sukcesem. Do biblioteki szkolnej zakupiono ciekawe książki opatrzone autografami znanych osób takich jak: M. Wojciechowska, W. Cejrowski, A. Doba, M. Gutowska-Adamczyk, E. Nowak, B. Andrzejczuk, B. Ostrowicka, A. Onichimowska,  A.P Fiedler, R. Kosik, J. Jagiełło, J. Fabicka, K. Majgier, P.Beręsewicz, B. Rosiek, K. Grochola czy Sz. Radzimierski.

Udało się także nawiązać współpracę ze wspomnianymi pisarzami, którzy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w spotkaniach autorskich. Kto przyjedzie do naszej szkoły w tym roku szkolnym, na razie pozostaje tajemnicą. Pewne jest tylko to, że wszelkie podjęte działania przyczynią się do propagowania czytelnictwa i rozszerzenia grona odbiorców usług, które oferuje Szkoła. A na zakończenie dodajmy: „Mądrość i zacność jest w tym kraju, gdzie księgi piszą, gdzie je czytają. Bo dziwną siłę ma w sobie księga, naucza ludzi, do serc im sięga. Tych, co są jednej mowy – jednoczy, raduje dusze i cieszy oczy”.

Koło Przyjaciół Biblioteki