Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim śmigali na krytym lodowisku w Świdnicy.

W zajęciach wzięła udział ponad 40 osobowa grupa uczniów z klas V-VIII. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w dodatkowych zajęciach rekreacyjno-sportowych, wzbogacając w ten sposób swój zasób umiejętności, rozwijają predyspozycje sportowe do sportów zimowych, zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa podczas uprawiania łyżwiarstwa oraz integrują się ze sobą.

Wyjazd zorganizowała pani Iwona Pietrzak, a opiekę nad uczniami sprawowali dodatkowo pan Piotr Jabłoński oraz pani Beata Postawa.