„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości” (Józef Piłsudski)

10 listopada 2016 r. w przeddzień Święta Niepodległości uczniowie klasy V i VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II uczcili tak ważną 98. rocznicę odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Uczniowie pod czujnym okiem nauczycielek: pani Alicji Nowakowskiej i pani Teresy Gembary przygotowali montaż słowno-muzyczny ukazujący niezwykle trudną, okupioną krwią drogę do wolności. Zaprezentowali kilka scenek odnoszących się do przysięgi Tadeusza Kościuszki na krakowskim rynku, nawiązujących do powstania „Mazurka Dąbrowskiego” we Włoszech, wspominających strajk dzieci we Wrześni oraz ukazujących radość z końca I wojny światowej. Dziewczęta ubrane na ludowo i chłopcy w strojach żołnierskich pięknie zaśpiewali pieśni patriotyczne: „Przybyli ułani pod okienko”, „Wojenko, wojenko”, „Legiony”. Na sam koniec z przejęciem zaśpiewaliśmy piosenkę pt. „Kocham Cię Polsko”.

Na zakończenie pan dyrektor Arkadiusz Albrecht podziękował dzieciom i nauczycielkom za przygotowanie apelu oraz wręczył dyplomy za udział w różnorodnych konkursach. Mamy świadomość, że spełniliśmy nasz patriotyczny obowiązek, wypełniliśmy ważne zadanie przypominając o naszej historii, aby lepiej zrozumieć dzień dzisiejszy. Każdego roku przeżywamy tę uroczystość inaczej i za każdym razem wyjątkowo. Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej z Doboszowic za wypożyczenie strojów żołnierskich.

Uczniowie klasy VI pod opieką pani Alicji Nowakowskiej