Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w składzie: Sara Buczko, Dawid Długosz, Nikola Kuziemko i Wiktoria Prochera pod opieką pana Przemysława Karkowskiego wziął udział w Wielkim Koncercie Kresowym, który odbył się na wrocławskim rynku.

Podczas koncertu, który odbył się 29 maja 2015 r., została podsumowana VI edycja telewizyjnej akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, która jest koordynowana przez panią Grażynę Orłowską-Sondej z TVP Wrocław. Udział w koncercie był dla nas dużym patriotycznym przeżyciem. Mieliśmy również niezapomnianą okazję wspólnie ze wszystkimi uczestnikami koncertu wysłuchać patriotycznych i kresowych pieśni w wykonaniu znakomitych polskich zespołów oraz artystów ze Wschodu. Przesłanie tego wydarzenia zawierało się w słowach Świętego Jana Pawła II: „Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć.”

Nasza szkoła w tym roku po raz trzeci wzięła udział w tej akcji. Na początku roku szkolnego przypomnieliśmy uczniom, nauczycielom i rodzicom cele tego szlachetnego przedsięwzięcia oraz prośbę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pani Beaty Pawłowicz o udział w programie, o przekazanie symbolicznej złotówki na ratowanie polskich cmentarzy rozsianych za wschodnią granicą. W październiku przeprowadziliśmy zbiórkę zniczy, które zapłonęły na kresowych cmentarzach. Na konto Związku Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu przekazaliśmy 405,10 zł. – dochód ze zorganizowanych w szkole świątecznych kiermaszów z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz ze szkolnej akcji zbiórki pieniędzy w poszczególnych klasach. Wszystkie nasze działania znalazły zrozumienie i wsparcie uczniów, nauczycieli i rodziców, za co bardzo dziękujemy.

Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć ze sztandarem naszej szkoły w finale tej niezwykłej akcji. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym również wspólnie z nauczycielami i rodzicami będziemy mogli włączyć się do tego pospolitego ruszenia na rzecz obrony niszczejącego na Kresach polskiego dziedzictwa narodowego.

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II pod opieką Przemysława Karkowskiego i Alicji Walerian