Mayor of Kamieniec Ząbkowicki

M.Sc. Marcin Bartłomiej Czerniec

Biography

Born on 20 June 1979 in Paczków.

1994 – 1998 – learning in the Secondary School of Economics in Ząbkowice Śląskie.

1998 – 2003 – Wrocław University, Faculty of Law, Administration and Economics, in the field of Administration. The first master’s thesis entitled „Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia podatku od spadków” (Administrative proceedings on the determination of inheritance tax), written and defended at the Department of Administrative Procedure and Administrative Justice, in the structure of the Institute of Administrative Sciences.

2003 – 2005 – Wrocław University, Faculty of Law, Administration and Economics, in the field of Law. The second master’s thesis entitled „Podatek od spadków i darowizn w strukturze dochodów budżetu gminy” (Inheritance and donations tax in the income structure of the municipal budget), written and defended at the Department of Financial Law

2005 – 2010 – Wrocław University, Faculty of Law, Administration and Economics, Doctor Studies of Legal Science in terms of law at the Department of Financial Law.

2004 – 2006 – as a result of by-elections elected a councilor of Kamieniec Ząbkowicki Municipal Council.

2004 – 2006 – establishment and operation of Social Citizens Advice Bureau.

2006 – 2010 – as a result of local elections elected a Mayor of the Kamieniec Ząbkowicki Municipality and a councilor of Ząbkowice County Council.

2010 – 2014 – as a result of local elections elected a Mayor of the Kamieniec Ząbkowicki Municipality and a councilor of Ząbkowice County Council for the second time.

2014 – elected to the Provincial Council of Social Economy for the years 2014-2020.

2014 – as a result of local elections elected for the third time a Mayor of the Kamieniec Ząbkowicki Municipality and a councilor of Ząbkowice County Council for term of 2014 – 2018.

Scientific publications

 1. Ewolucja podatku od spadków i darowizn z punktu widzenia celów ekonomicznych” (Evolution of the inheritance and donations tax from the point of view of economic objectives), Ekonomia 15, 2007.
 2. „Stanowienie podatkowego prawa miejscowego – wybrane zagadnienia teoretycznoprawne” (Establishing local tax law – selected theoretical and legal issues), II Lubuskie Forum Samorządu Terytorialnego (II Local Government Forum of Lubin), Scientific conference – lectures, Sulechów 2008.
 3. „Zadania wójta gminy Kamieniec Ząbkowicki w zakresie zarządzania kryzysowego, zadań obronnych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i obrony przeciwpowodziowej” (The tasks of the Mayor of the Kamieniec Ząbkowicki Municipality in crisis management, defense tasks, civil defense, fire protection and flood defense), Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 2008 (Scientific and Research Centre for Fire Protection, Safety and Fire Engineering 2008).
 4. „Rola Regionalnej Izby Obrachunkowej w nadzorze nad miejscowym prawem finansowym” (The role of the Regional Accounting Chamber in the supervision of local financial law), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
 5. „Podatki i opłaty lokalne w kontekście rosnącej decentralizacji zadań publicznych w Polsce” (Local taxes and fees in the context of increasing decentralization of public tasks in Poland), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010.

Awards

 • Bronze Medal of Merit for Fire-Fighting,
 • „Siberian Exiles Cross” for work on behalf of the residents of the Kamieniec Ząbkowicki Municipality, who returned from exile to Siberia,
 • Badge of honor of the Lower Silesia Football Association,
 • Silver Badge of the Polish Association of Allotment,
 • Medal of Merit for Agricultural Local Government,
 • Gold Badge of Polish Association of Beekeepers,
 • Medal of Merit for Development of Fishing,

A resident of Kamieniec Ząbkowicki Municipality

Interests related to the topic of education and employment, as well as the Polish history, geography, geology and architecture of historic buildings. He also continues scientific activities in the analysis of the role and importance of local government tax legislation in Poland and externalizing the activities of public entities related to the social economy. Life motto: „Życie trzeba brać takim jakie jest i sprawiać, by liczył się każdy dzień” (Life must be taken as what it is and make every day counts).