Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4