Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w formie wspierania zadań publicznych:

Zadanie Nr 1: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Kamieniec Ząbkowicki  m.in. poprzez:

– propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

Zadanie Nr 2: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Ożary m.in. poprzez:

– propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

Zadanie Nr 3: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Byczeń m.in. poprzez:

– propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

Zadanie Nr 4: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie turystyka piesza i kolarstwo sportowo-turystyczne.   m.in. poprzez:

– popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

– uczestnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych w rajdach rowerowych i pieszych, o zasięgu lokalnym  i ponadlokalnym,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych.

Zadanie Nr 5: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie tenis stołowy m.in. poprzez:

– propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

Zadanie Nr 6: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka siatkowa – sekcja żeńska m.in. poprzez:

– propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

Zadanie Nr 7: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie judo m.in. poprzez:

– propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

Dokumentacja niniejszego ogłoszenia znajduje się w poniżej zamieszczonych dokumentach.  Szczegółowych informacji, konsultacji w sprawie konkursu udziela Pani Agnieszka Rogaczewska – tel. 748162024.

OGŁOSZENIE

OFERTA

WZÓR UMOWY

WZÓR SPRAWOZDANIA