Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki odbyło się 21 września 2016 r.

Porządek obrad obejmował: analizę realizacji i wykorzystania środków finansowych w świetlicach środowiskowych i wiejskich w 2015 roku oraz działalność i wykorzystanie środków finansowych na działalność sportową w 2016 r.

Przebieg posiedzenia można sobie przybliżyć oglądając zapis video udostępniony na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki