W sobotnie popołudnie w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim spotkało się niemal trzystu mieszkańców gminy, aby w dobrym nastroju podsumować miniony 2017 rok i złożyć sobie noworoczne życzenia.

Podsumowania wspólnej pracy mieszkańców gminy na rzecz budowania pomyślnej przyszłości dokonał na wstępie wójt Marcin Czerniec. Podziękował na ręce reprezentantów różnych środowisk za zaangażowanie i inicjatywy służące dobremu funkcjonowaniu kamienieckiego samorządu. Podkreślił przy tym osobistą wdzięczność za wszelkie sugestie, gesty współpracy i codzienną żmudną pracę, jaką tworzy się bogactwo społeczne i gospodarcze małej ojczyzny. Zapewnił, że samorząd gminny będzie dążyć do tego, by skuteczniej wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców i oczekiwaniom osób przybywających do Kamieńca Ząbkowickiego i związanych z nim miejscowości. Wójt, także w swoim końcowym wystąpieniu, wyraził nadzieję, że kooperacja radnych, przedsiębiorców, pracowników oświaty, pomocy społecznej, ludzi kultury i sportu, seniorów i młodzieży, sprzyjać będzie w rozpoczętym 2018 roku kolejnym potrzebnym przedsięwzięciom. Wszystkim przybyłym na uroczystość włodarz gminy podziękował za przyjęcie zaproszenia i życzył obecnym, a także wszystkim mieszkańcom osobistej, rodzinnej, zawodowej i społecznej pomyślności.

Życzenia i podziękowania za pracę na rzecz wspólnoty lokalnej złożył na ręce wójta gminy ks. proboszcz Wojciech Jasiński. Wszystkim mieszkańcom gminy duszpasterz życzył, aby trwali w dobru i każdego dnia odnajdowali drogi ku budowaniu wspólnej z innymi ludźmi rzeczywistości materialnej i duchowej. Słowa wdzięczności za dobrą współpracę wypowiedzieli także sołtysi gminy, w imieniu której głos zabrała Bogumiła Tokarz. Stwierdziła m.in., że rzeczowa, codzienna i systematyczna praca, wymiana informacji i opinii dobrze służy rozwiązywaniu problemów mieszkańców i wyraziła nadzieję, że ten dobry klimat będzie podtrzymywany nadal.

Spotkanie noworoczne, zorganizowane po raz pierwszy w gminie Kamieniec Ząbkowicki, poza oficjalnymi akcentami, było także wypełnione bogatym i różnorodnym programem artystycznym. Nie zabrakło kolęd w wykonaniu uczennic kamienieckiej Szkoły Podstawowej nr 1, pokazów tańca towarzyskiego zademonstrowanych przez młodzież. Był też wątek rozrywkowy w wykonaniu trzech wokalistek z Krakowa, które swoim barwnym i energetycznym repertuarem doskonale zabawiały wszystkich uczestników wieczoru. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem i tańcami, do czego zachęcał zespół muzyczny. Można mieć nadzieję, że całe sobotnie wydarzenie pozostawiło miło wspomnienie, którego materialnym znakiem były drobne upominki w postaci kubeczków z widoczkami Pałacu Marianny Orańskiej i słodkimi piernikami w kształcie serca. Poczęstunek dodatkowo zachęcał do serdecznych rozmów w gronie mieszkańców gminy.

Zapraszamy do obejrzenia fotokroniki ze spotkania noworocznego…