W przeddzień Święta Konstytucji 3 Maja oraz tuż przed tradycyjnym Świętem Pożarników, czyli dniem Świętego Floriana przypadającym 4 maja, w Ożarach odbyła się uroczystość otwarcia zmodernizowanego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uroczystość miaa miejsce 2 maja 2015 r. i była przede wszystkim świętowaniem 70-lecia OSP w Ożarach. Obchody zaczęły się od  Mszy św. w intencji strażaków odprawionej w kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny celebrowanej przez ks. proboszcza Józefa Mardyłę. Po liturgii mszalnej, radosny pochód przemaszerował na plac przed remizą. Odsłonięta została okolicznościowa tablica pamiątkowa, a zmodernizowana remiza została poświęcona przez księdza proboszcza. Wręczane też były szczególnie zasłużonym pożarnikom odznaczenia i wyróżnienia

Przecięcie wstęgi w nowej remizie wraz z odsłonięciem pamiątkowej tablicy odbyło się z udziałem zaproszonych gości. Byli wśród nich wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec, przewodniczący Rady Gminy Aleksander Ciapka, wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Cwek, radni Rady Gminy Bernadeta Chodasewicz, Tadeusz Cenarski i Dominik Krekora, radne Rady Powiatu Ząbkowickiego Agnieszka Tandereszczak i Krystyna Grzech, wywodzący się z terenu sołectwa Ożary senator Wiesław Kilian oraz senator Stanisław Jurcewicz. Po oficjalnej części miała miejsce udana zabawa dla strażaków, ich rodzin i znajomych oraz mieszkańców sołectwa.