Trwa zainicjowana przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki akcja upowszechniania wiedzy o bezpiecznym zachowywaniu się dzieci w trakcie drogi do szkoły i  po szkole, jak również podczas wypoczynku popołudniowego.

Podczas spotkań z uczniami klas I – III Szkoły Podstawowej Nr 2, podobnie jak podczas zajęć, które odbyły się już wcześniej, prezentowana była przez najmłodszych wiedza na temat właściwego zachowywania się oraz unikania zagrożeń. Na zakończenie poszczególnych lekcji wszystkie dziewczynki i chłopcy otrzymali w prezencie specjalne odblaskowe opaski aby być lepiej dostrzegalnym przez uczestników ruchu drogowego. W spotkaniach uczestniczył wójt Marcin Czerniec, który nie tylko obserwował zajęcia, ale też dyskutował z dziećmi.