Niedawno obchodziliśmy 37. rocznicę wyboru księdza kardynała Karola Wojtyły na Papieża. Nasz wielki rodak przyjął wówczas imię Jan Paweł II.

16 października to dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II szczególna data, ponieważ w tym dniu świętujemy Dzień Patrona Szkoły. Już od wielu lat gromadzimy się wówczas, aby oddać hołd wdzięczności za to, że Ojciec Święty był i nadal jest wśród nas wielką osobowością i na zawsze zostanie piękną częścią naszej pamięci i wzorem do naśladowania.

Z tej okazji w dzień poprzedzający rocznicę wyboru naszego Rodaka na papieża społeczność szkolna wzięła udział w wieczornej uroczystej Mszy św., którą sprawował ksiądz proboszcz Wojciech Jasiński. Przypomniał on tę chwilę, kiedy na Placu św. Piotra rozbrzmiały słowa kardynała Feliciego: Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus papam! Po Mszy św. uczennice naszej szkoły pod opieką s. Katarzyny Fabickiej i p. Dagmary Szymczak śpiewająco przypomniały sylwetkę Świętego Jana Pawła II – naszego Patrona. Zgromadzeni uczniowie udowodnili, że są bardzo dumni z tego, że ich szkoła nosi imię Jana Pawła II.