W ramach projektu „Matematyka na co dzień” 14 marca 2016 r. grupa 38 uczniów klasy 4a i 4b pod kierunkiem pani mgr Agnieszki Hołowacz brała udział w niecodziennej lekcji matematyki w ExploraPark – Parku Nauki i Techniki w Wałbrzychu, której tematem była „Matematyka w przyrodzie”.

Celem wyjazdu było stworzenie dzieciom warunków do interaktywnej edukacji oraz, by młodym ludziom ułatwić zrozumienie świata i pokazać, że nauka i technika są integralną częścią codzienności. Uczniowie wraz z nauczycielem prowadzącym – pracownikiem ExploraPark – licząc płatki kwiatów, spirale szyszek i słonecznika – odkryli powszechną matematyczną zasadę w przyrodzie – ciąg liczb Fibonacciego. Zajrzeli do ula i uzasadnili, dlaczego pszczoły składają miód w plastrach, o sześciokątnych przekrojach dwunastościanu rombowego. Każdy mógł badać, dociekać, poszukiwać, odkrywać. Uczniowie  poznali bogactwo interaktywnych zabawek, odpowiednio dobranych narzędzi, modeli i prototypów, programów multimedialnych.

Warsztaty wzbudziły zainteresowanie uczniów, przebiegały w przyjaznej atmosferze. Była  to interesująca i innowacyjna lekcja matematyki. Dziękujemy pani dyrektor Bożenie Kołodziej oraz panu Wójtowi Gminy Kamieniec  Ząbkowicki – Marcinowi Czerniecowi za sfinansowanie tego wartościowego wyjazdu.