W dniach 7-8 maja 2015 r. w czeskim mieście Nachod (w hotelu „U Beranka”) oraz w Bożkowie (w Zespole Szkół Agrotechnicznych) odbyła się konferencja nauczycieli pod nazwą „Polska szkoła wobec Czech i relacji polsko-czeskich”.

W konferencji udział wzięło ponad 100 osób (nauczycieli wraz z uczniami) ze szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z województwa dolnośląskiego, opolskiego i jeleniogórskiego. Gimnazjum Publiczne w Kamieńcu Ząbkowickim reprezentoala uczennica klasy I b Dominika Ostenda wraz z nauczycielem wychowania  fizycznego panią Iwoną Kulińską-Pietrzak.

Tematem konferencji było poznanie kultury i tradycji naszych czeskich sąsiadów, historii i atrakcji turystycznych, planów współpracy na Polsko-Czeskim Pograniczu, jak również poznanie możliwości współpracy szkół polskich i czeskich. Odbyło się m.in. spotkanie z burmistrzem Nachodu Janem Birke, który w formie wykładu przedstawił wszystkim plany „Dobrych  praktyk we współpracy na Polsko-Czeskim Pograniczu”. Rozmawialiśmy również z dyrektorem szkoły średniej Dawidem Hanusem. Uczestniczyliśmy ponadto w wykładach Pani Marioli Berg – kierownik Filii w Wałbrzychu Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Juliana Golaka – radnego  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, dr Grzegorza Studnickiego, prof. dr hab. Damiana Szymczaka, dr Ryszarda Gładkiewicza, dr Romana Stelmacha i prof. dr hab. Mariana Kuchniarza. Oprócz części wykładowej przygotowano dla przybyłych gości również część rekreacyjną, w czasie której zwiedziliśmy Ratusz w  Nachodzie, Zamek oraz Browar Primator, a w godzinach wieczornych byliśmy świadkami zapierającej dech w piersiach iluminacji świetlnej w formie spektaklu sztucznych ogni na Zamku w Nachodzie.