Do Gimnazjum Publicznego im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim, 21 listopada 2016 r.. przybył – Pan Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty. Spotkanie z Wójtem Gminy Kamieniec Ząbkowicki, radnymi gminy, dyrektorami szkół, nauczycielami i rodzicami odbyło się na hali sportowej.

Kurator Oświaty przedstawił zebranym główne założenia reformy edukacji. Omówił zmiany, których wprowadzanie nastąpi od roku szkolnego 2017/2018. Wspomniał, że przyjęte przez rząd projekty ustaw przewidują między innymi: wprowadzenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikację organizacji szkół i placówek oświatowych. Docelowa struktura szkolnictwa obejmować będzie 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 2-letnią branżową szkołę II stopnia. Według Pana Kuratora Romana Kowalczyka MEN słucha sygnałów ze strony środowiska.