Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II Dzień  Edukacji Narodowej uczciła podczas uroczystej akademii. Swoją obecnością uświetnili ją nauczyciele – emeryci pracujący przed laty w tej właśnie placówce, na czele z wieloletnią dyrektor szkoły Panią Kazimierą Fleszar.

Spotkanie uczniów z pracownikami szkoły i zaproszonymi gośćmi odbyło się w sali gimnastycznej, która na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Na początek został wprowadzony sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrał dyrektor Szkoły Pan Arkadiusz Albrecht, który przywitał zaproszonych gości, jak również złożył życzenia nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom.

Część artystyczną przygotowali uczniowie naszej szkoły z klasy III, IV i VI pod kierunkiem Pani Dagmary Szymczak, Pani Alicji Nowakowskiej, Pani Barbary Nowaczek i Pani Bernadety Tajki. Młodzi artyści słowem i tańcem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili pracę pedagogów i podkreślili swoją  wdzięczność za ich codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Spektakl podobał się wszystkim zgromadzonym na uroczystości, o czym świadczyły gromkie brawa i słowa uznania.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli obecnym i byłym pracownikom szkoły kwiaty, życząc jednocześnie wielu sukcesów i cierpliwości w wykonywaniu  tak trudnej pracy. Do podziękowań i życzeń dołączyli się także rodzice, w imieniu których przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Tokarz przedstawiła rolę pracowników naszej szkoły w tworzeniu przyjaznej atmosfery nauczania i wychowania oraz zaprosiła na słodki poczęstunek. Pan dyrektor podziękował występującym uczniom i nauczycielom, którzy przygotowali uroczystość.