W Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II odbył się Dzień Samorządności. Wydarzenie odbyło się jeszcze przed wakacjami, ale jest na tyle ważne, iż warto je odnotować.

16 maja 2018 r. wszyscy uczniowie spotkali się na apelu, podczas którego dyrektor szkoły Pan Arkadiusz Albrecht przekazał symboliczny ołówek przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, która z radością i dumą objęła funkcję dyrektora szkoły i przedstawiła nową, młodą, pełną entuzjazmu kadrę pedagogiczną. W odpowiedzialne i w niektórych momentach naprawdę trudne role nauczycieli wcielili się uczniowie z klasy siódmej i szóstej, którzy starali się jak najlepiej wykonać swoje obowiązki. Lekcje, do których przygotowali się bardzo dobrze, prowadzili z ogromnym zaangażowaniem. Zapewnili również swoim uczniom różne atrakcyjne gry i zabawy integracyjne.

Mamy wielką nadzieję, że wszyscy uczniowie byli z tego dnia zadowoleni i zapamiętają Dzień Samorządności na bardzo długi czas.

Samorząd Uczniowski