Lecz i takie są mogiły, gdzie nikt lampki nie zapali. (W. Broniewski)

Trwa listopad – miesiąc,  w którym szczególną pamięcią ogarniamy naszych bliskich zmarłych. Cmentarze toną wtedy w kolorowych kwiatach i zniczach. Wszyscy staramy się zadbać o naszych bliskich, którzy już odeszli.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim każdego roku  uczestniczą w pięknej akcji pod hasłem „Pamiętamy o tych, którzy odeszli”.   26 października 2016 r. chętne osoby z klasy IV i VI pod opieką pań: Teresy Gembary, Alicji Nowakowskiej, Dagmary Szymczak i Mileny Skotnickiej udały się na pobliski cmentarz w Starczowie. Wyposażeni  w worki, grabie, miotły zabraliśmy się do uporządkowania opuszczonych grobów wokół kościoła. Szczególnie wiele uwagi poświęciliśmy małym, zaniedbanym  mogiłom dzieci. Zbieraliśmy liście z pomników,  wyrywaliśmy chwasty,  porządkowaliśmy okolice nagrobków.

Wszyscy sumiennie pracowali i wykonali bardzo potrzebną pracę.     Zwieńczeniem akcji była chwila zadumy i modlitwa za zmarłych.

Manuela Siwak i Emilia Łukasik pod opieką pani Alicji Nowakowskiej