Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał gminie Kamieniec Ząbkowicki prawie 3,5 miliona złotych na budowę nowego komunalnego budynku wielorodzinnego. Dzięki temu olbrzymiemu będzie możliwe wybudowanie 12-rodzinnego budynku wraz z zagospodarowaniem przy ul. Parkowej.

Inwestycja będzie mogła ruszyć już wkrótce i potrwa do dwóch lat. W budynku zaprojektowano mieszkania komunalne o zróżnicowanej liczbie domowników. Obiekt będzie wyposażony w niezależną kotłownię z piecem na ekogroszek 5 klasy. W podpiwniczeniu znajdą się komórki lokatorskie przypisane do każdego lokalu mieszkalnego, natomiast w poddaszu znajdzie się wydzielona przestrzeń na suszarnię. Parter będzie udostępniony w sposób przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami.

Otoczenie zostanie zorganizowane w sposób estetyczny dzięki małej architekturze, a sam obiekt znajdzie się oczywiście w zasięgu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Inwestycja będzie kontynuacją projektu, jaki w gminie Kamieniec Ząbkowicki podjęto już w 2010 r., gdy wybudowano w tym rejonie pierwszy nowy dom wielorodzinny.

Kilkanaście dni temu była u nas Pani Beata Daszyńska-Muzyczka – prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Miałem możliwość osobiście przedstawić projekty planowane i zgłaszane przez nasz samorząd. Cieszę się niezmiernie, bo potrzeby mieszkaniowe w naszej wspólnocie lokalnej są – jak we wszystkich polskich gminach – bardzo duże. Myślę, że w przyszłości będziemy podejmować kolejne takie zadania. A teraz dziękuję zarządowi BGK za tak dobrą dla nas decyzję i wszystkim, którzy przyłożyli się do złożenia wniosku, jaki zyskał pozytywną ocenę – podsumowuje wiadomość burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec.

Ruszyła już przebudowa kolejnej drogi w Kamieńcu Ząbkowickim, jaką jest dojazd do ulicy Nauczycielskiej i ośrodka zdrowia Medicus.

Zniszczona betonowa nawierzchnia wraz z chodnikami będzie wymieniana na nową z kostki brukowej. Zadanie uzyskało dofinansowanie rządowego programu przebudowy dróg lokalnych. Modernizowany ciąg jezdni to odcinek od zjazdu z drogi powiatowej przy ul. Kolejowej do skrzyżowania z ul.  Nauczycielską i wjazdem do środka zdrowia oraz miejscami parkingowymi i chodnikami.

Koszt zadania to kwota ponad 400 000 zł, z czego 70% stanowi dofinansowanie z tegorocznej puli środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Roboty budowlane mają się zakończyć do października br.