Można już obejrzeć na kanale You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki zapisy video z przebiegu posiedzeń komisji Rady Gminy, które odbyły się w styczniu 2016 r.

Przypomnijmy: 20 stycznia br. obradowała Komisja Oświaty, 22 stycznia Komisja Rewizyjna, a 27 stycznia br. swoje siły połączyły Komisja Budżetu i Komisja Oświaty. Każdy z filmów pokazuje pracę radnych. Zachęcam do zapoznania się z tematyką poszczególnych posiedzeń i tym, co radni ustalają w trakcie dyskusji.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki