Landvoogd van de Gemeente Kamieniec Ząbkowicki

drs. Marcin Bartłomiej Czerniec

Biografie

Geboren op 20 juni 1979 in Paczków.

1994 – 1998 – opleiding in Middelbare School van Economie in Ząbkowice Śląskie.

1998 – 2003 – Universiteit van Wrocław, Faculteit Recht, Bestuur en Economie op Bestuur Afdeling. Eerste masterscriptie: „Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia podatku od spadków” (Administratieve procedure om de belastingen van de erfenisen te bepalen), geschreven bij de Afdeling van Administratieve Procedure en Administratieve Rechtspraak in de structuur van het Instituut voor Bestuurswetenschappen.

2003 – 2005 – Universiteit van Wrocław, Faculteit Recht, Bestuur en Economie op Recht Afdeling. Tweede masterscriptie: “Podatek od spadków i darowizn w strukturze dochodów budżetu gminy”(De belasting van erfenissen en schenkingen in de structuur van inkomsten van de gemeentelijke begroting), geschreven bij de Afdeling van Financieel Recht.

2005 – 2010 – Universiteit van Wrocław, Faculteit Recht, Bestuur en Economie, Doctoraat Studie van Juridische Wetenschappen op het gebied van wetgeving op de Afdeling van Financieel Recht.

2004 – 2006 – gekozen door middel van complementaire verkiezingen voor Gemeenteraadlid van de Gemeente Kamieniec Ząbkowicki.

2004 – 2006 – schepping en beheer van Sociale Bureau voor Burgerlijk Advies.

2006 – 2010 – gekozen door middel van zelf-gouvernmentele verkiezingen voor laandvoogd van de Gemeente Kamieniec Ząbkowicki en voor raadlid van Powiat Ząbkowicki.

2010 – 2014 – gekozen door middel van zelf-gouvernmentele verkiezingen voor de tweede keer voor laandvoogd van de Gemeente Kamieniec Ząbkowicki en voor raadlid van Powiat Ząbkowicki.

2014 – gekozeen voor Woiwoodschapraad voor Sociale Ekonomie voor de jaren 2014 – 2020.

2014 – gekozen door middel van zelf-gouvernmentele verkiezingen voor de deerde keer voor laandvoogd van de Gemeente Kamieniec Ząbkowicki en voor raadlid van Powiat Ząbkowicki -ambtsperiode 2014 – 2018.

Wetenschappelijke publicaties

 1. „Ewolucja podatku od spadków i darowizn z punktu widzenia celów ekonomicznych” (De evolutie van de belasting van erfenissen en schenkingen vanuit het oogpunt van economische doeleinden), Ekonomia nr. 15, 2007.
 2. „Stanowienie podatkowego prawa miejscowego – wybrane zagadnienia teoretycznoprawne” (Vaststelling van de lokale belastingrecht – gesecteerde rechtsteorievragen), II Lubuskie Forum Samorządu Terytorialnego (II Forum van territoriaal zelfbestuur van Lubin), wetenschappelijke conferentie – documenten, Sulechów 2008.
 3. „Zadania wójta gminy Kamieniec Ząbkowicki w zakresie zarządzania kryzysowego, zadań obronnych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i obrony przeciwpowodziowej” (De taken van landvoogd van de Gemeente Kamieniec Ząbkowicki op het gebied van taken in crisisbeheersing, defensie, burgerbescherming, brandbeveiliging en waterkeringen), Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 2008 (Wetenschappelijk en Onderzoekscentrum voor Brandbeveiliging, Veiligheid en Vuurtechnologie 2008).
 4. „Rola Regionalnej Izby Obrachunkowej w nadzorze nad miejscowym prawem finansowym” (De functie van Regionalne Rekenkamer in het toezicht op de lokale financiële wetgeving), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2009.
 5. „Podatki i opłaty lokalne w kontekście rosnącej decentralizacji zadań publicznych w Polsce”(Belastingen en lokale bijdragen in het kader van de toenemend decentralisatie van publieke taken in Polen) , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010.

Onderscheidingen

 • De Medaille van Verdienste voor Brandweer (in brons),
 • Het Siberiëkruis – voor het gehele werk ten gunste van de inwooners van de Gemeente Kamieniec Ząbkowicki, die teruggekomen zijn vanuit de verbanning in Siberië,
 • De Honorairplaquette van Neder-Silezië Voetbalbond,
 • De Plaquette van Poolse Volkstuinbond (in zilver),
 • De Medaille van Verdienste voor Landbouw Zelfbeheer,
 • De Plaquette van Poolse Imkersbond (in goud),
 • De Medaille van Verdienste voor Visvangstontwikkeling,

De inwoner van de Gemeente Kamieniec Ząbkowicki

De Landvoogd is geïntereseerd in recht, bestuur en economie, maar ook in de geschiedenis van  Polen, geografie, geologie en architectuur van historische gebouwen.  Hij is steeds wetenschappelijk actief binnen de regionale overheid wat betreft de fiscale wetregelgeving in Polen; en de externalisering van de activiteiten van overheidsistanties met betrekking tot de sociale economie. Levensmotto: „Życie trzeba brać takim jakie jest i sprawiać, by liczył się każdy dzień.”(Je moet jouw leven nemen zoals het is en maken, dat elke dag telt.)

Ten post dostępny jest także w języku: Engels, Duits, Tsjechisch, Pools