Starosta obce Kamieniec Ząbkowicki

mgr Marcin Bartłomiej Czerniec

Biografie

Narozený 20. června 1979. v Paczkowie.

1994 – 1998 – výuka v Střední ekonomické škole v Ząbkowicach Śląskich.

1998 – 2003 – Vratislavská univerzita Fakulta práva, administrace a ekonomiky na směru administrace. První magisterská práce „Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia podatku od spadków” (Administrativní postupy ve věci zjištění daně z dědictví), napsaná a obhájená v Ústavu administrativních postupů a soudní administrace v struktuře Institutu administrativních věd.

2003 – 2005 – Vratislavská univerzita Fakulta práva, administrace a ekonomiky na směru Právo. Druhá magisterská práce „Podatek od spadków i darowizn w strukturze dochodów budżetu gminy” (Daň z dědictví a darů v struktuře příjmů rozpočtu obce), napsaná a obhájená v Katedře finančního práva.

2005 – 2010 – Vratislavská univerzita Fakulta práva, administrace a ekonomiky, Doktorandské studium právních věd v oblasti v Katedře finančního práva.

2004 – 2006 – v důsledku doplňujících voleb zvolený poslancem obecního úřadu Rady obce Kamieniec Ząbkowicki.

2004 – 2006 – zřízení a vedení Kancelář občanského poradenství.

2006 – 2010 – v důsledku voleb do samosprávy zvolený starostou obce Kamieniec Ząbkowicki a poslancem Rady Ząbkowickiego okresu.

2010 – 2014 – v důsledku voleb do samosprávy zvolený podruhé starostou obce Kamieniec Ząbkowicki a poslancem Rady Ząbkowickiego okresu.

2014 – zvolený do vojvodské Rady pro sociální ekonomii na léta 2014 – 2020.

2014 – v důsledku voleb do samosprávy zvolený potřetí starostou obce Kamieniec Ząbkowicki a na poslance Rady Ząbkowickiego okresu  v kadenci 2014 – 2018.

Vědecké publikace

 1. Ewolucja podatku od spadków i darowizn z punktu widzenia celów ekonomicznych” (Evoluce daně z dědictví a darů z hlediska ekonomických cílů), Ekonomia Č. 15, 2007.
 2. „Stanowienie podatkowego prawa miejscowego – wybrane zagadnienia teoretycznoprawne” (Stanovení místního daňového práva – vybrané teoretické právní otázky), „II Lubuskie Forum Samorządu Terytorialnego“, (II. Lubuské fórum místní samosprávy) Vědecká konference – referáty, Sulechów 2008.
 3. „Zadania wójta gminy Kamieniec Ząbkowicki w zakresie zarządzania kryzysowego, zadań obronnych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i obrony przeciwpowodziowej” (Úkolu starosty obce Kamieniec Ząbkowicki v oblasti řízení v krizových situacích, obranných úkolů a civilní obrany), „Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Bezpieczeňstwo i Technika Pożarnicza 2008“ (Vědecko-výzkumné centrum protipožární ochrany, bezpečnost a požární technika Ochrony 2008).
 4. „Rola Regionalnej Izby Obrachunkowej w nadzorze nad miejscowym prawem finansowym” (Úloha Regionalnej Izby Obrachunkowej (Regionální hospodářská a kontrolní komora) v dozoru nad místním finančním právem), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
 5. „Podatki i opłaty lokalne w kontekście rosnącej decentralizacji zadań publicznych w Polsce” (Daně a místní poplatky v kontextu vzrůstající decentralizace veřejných úkolů v Polsku), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Vyznamenání

 • Vyznamenání bronzovou medailí Za zásluhy pro požárnictví,
 • Vyznamenání odznakem „Kříž Sibiře” za souhrn práce pro obyvatele obce Kamieniec Ząbkowicki, kteří se vrátili z vyhnanství ze Sibiře,
 • Vyznamenání Čestným odznakem Dolnoslezského fotbalového svazu,
 • Vyznamenání Stříbrným odznakem „Polskiego Związku Działkowców“ Polského zahrádkářského svazu,
 • Vyznamenání medailí „ Zasłużony dla Samorządu Rolniczego“ (Za zásluhy pro zemědělskou samosprávu),
 • Vyznamenání Zlatým odznakem „Polskiego Związku Pszczelarzy“ (Polského včelařského svazu),
 • Vyznamenání medailí „Za zasługi dla Rozwoju Wędkarstwa“ (Za zásluhy pro rozvoj rybaření),

Obyvatel obce Obce Kamieniec Ząbkowicki

Zájmy spojené s tematikou vzdělávání a profesionální práce, jak rovněž historií polského státu, geografií, geologií a architekturou památkových objektů. I nadále pokračuje ve vědecké činnosti v oblasti analýzy úlohy a významu samosprávního zákonodárství v Polsku, jak rovněž projevem činnosti veřejných subjektů spojených se společenskou ekonomií. Životní motto: „Życie trzeba brać takim jakie jest i sprawiać, by liczył się każdy dzień” (Život je nutné brát takovým jakým je a činit tak, aby se počítal každý den).

Ten post dostępny jest także w języku: Dutch, English, German, Polish