Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość,  uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna. (List Jana Pawła II z okazji 25. rocznicy 1. pielgrzymki do Ojczyzny)

11 listopada 2017 r. poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w składzie: Aleksy Krekora, Wiktoria Sarzyńska, Weronika Szymczak, Wiktoria Śnieżek, Aleksandra Janik, pod opieką dyrektora szkoły Pana Arkadiusza Albrechta i Pani mgr Dagmary Szymczak, uczestniczył w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Udział w uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę był dla wszystkich uczestników tego wydarzenia dużym patriotycznym przeżyciem.

Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Dagmary Szymczak i Pani Alicji Walerian