Image
Z ostatniej chwili

Ważne dla NGO!

Ważne dla NGO!
6 lat temu

Ważne dla NGO!

Przez  •  Gmina

Jeśli organizacja otrzymała w tym roku dotację w ramach otwartego konkursu ofert, po zrealizowaniu zadania czeka ją sporządzenie sprawozdania. Sprawozdanie należy przygotować na odpowiednim formularzu (Załącznik nr 5 …
zobacz więcej

Na zawsze musieli pozostać na obcej ziemi
6 lat temu

Na zawsze musieli pozostać na obcej ziemi

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II od kilku lat uczestniczą pod opieką dyrektora szkoły, wychowawców, pedagoga szkolnego, siostry zakonnej oraz opiekunów Samorządu Uczniowskiego w …
zobacz więcej

Do góry