Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II od kilku lat uczestniczą pod opieką dyrektora szkoły, wychowawców, pedagoga szkolnego, siostry zakonnej oraz opiekunów Samorządu Uczniowskiego w zbiórce zniczy na kresowe cmentarze w ramach akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA.

Mottem przewodnim tej szlachetnej akcji w szkole jest fragment „Poematu repatriacyjnego” Władysława Surowieckego: „Tamże na naszych wschodnich rubieżach bieleją kości ojców i dziadów. Zostały w piachu bronić jeszcze Polski przed zapomnieniem w mrokach historii.”

Zebrane znicze, głównie w kolorach białym i czerwonym, zostały zapakowane w kartony i przekazane do siedziby TVP Wrocław, skąd zostaną przekazane na Ukrainę i Wileńszczyznę. 1 listopada zapłonęły na wielu zniszczonych, zapomnianych, wołających o pomoc polskich mogiłach. Dla naszych Rodaków żyjących za wschodnią granicą żałobne lampki z Polski będą nie tylko symbolem pamięci o tych zmarłych Polakach, którzy na zawsze musieli pozostać na obcej ziemi, ale również „kawałkiem Ojczyzny” w szczególnych dniach, kiedy wspominamy tych, którzy odeszli.

Jesteśmy dumni z tego, że uczestniczymy w tym szlachetnym przedsięwzięciu, dzięki któremu możemy dać świadectwo naszej pamięci o przodkach, których groby znajdują się na wielkich, narodowych nekropoliach na Rossie w Wilnie oraz Łyczakowie i Cmentarzu Janowskim we Lwowie, a także na polskich cmentarzach na Ukrainie, remontowanych  przez młodych wolontariuszy z Dolnego Śląska. Przedsięwzięcie to było dla nas wielką lekcją patriotyzmu oraz okazją do poznania prawdziwej historii ludzi, którzy zostali siłą zmuszeni do opuszczenia swoich rodzinnych stron.

Dziękujemy wszystkim rodzicom, uczniom i nauczycielom za wsparcie tej patriotycznej akcji, za zaangażowanie i pomoc w „zapaleniu ognia pamięci” na grobach naszych pradziadów i bohaterów narodowych.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego: Wiktoria Śnieżek – uczennica klasy VII