Na początku listopada 2017 r. po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim wzięli udział w szkolnych eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego pod hasłem „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego  w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczpospolitej”.

Konkurs corocznie organizuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Celem konkursu jest przede wszystkim:

  1. popularyzowanie wśród dzieci młodzieży tematyki historii wojskowości oraz wiedzy o losach żołnierza i dziejach oręża polskiego,
  2. kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii oręża polskiego w różnych okresach historycznych oraz znaczeniu sił zbrojnych w życiu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym państwa i narodu polskiego,
  3. budzenie zainteresowań przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.

Do rywalizacji przystąpiło dwanaście osób z klas V – VII. Przygotowywaliśmy się w domu jak i na zajęciach koła historycznego pod opieką pani Alicji Nowakowskiej – szkolnego koordynatora.  Są to:

  • I miejsce – ex eaquo  Weronika Szymczak i Remigiusz Myśliwiec z kl. VII,
  • II miejsce zajęła Jessika Ciborowska z kl. VI,
  • III miejsce zajęła  Natalia Sopuch  z kl. VII.
  • Wyróżnienia otrzymali: Oliwia Dudek i Artur Brzęczek.

Test przygotowany przez organizatorów jak zawsze nie należy do łatwych. Aby  uczestniczyć w etapie rejonowym należy uzyskać co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi. Tym razem udało nam się przejść dalej. Jesteśmy dumni, że nasi reprezentanci – Weronika i Remek będą uczestniczyć w jeszcze trudniejszych zmaganiach konkursowych 10 stycznia 2018 r.  Trzymamy kciuki i życzymy im sukcesów !

Uczestnicy konkursu pod opieką pani Alicji Nowakowskiej