Na zaproszenie uczniów klasy 3a do naszej szkoły przybył pan Dariusz Machynia – pracownik  Kopalni Surowców Mineralnych „Byczeń”.

Uczniowie klasy 2 i 3a z wielką radością przywitali zaproszonego Gościa. Cieszyli się, że mogą poznać pracę górników. Obejrzeli  krótki film oraz wiele zdjęć  prezentujących pracowników oraz sprzęt  kopalni. Pan Dariusz jest sztygarem, pracuje na bardzo odpowiedzialnym stanowisku. Gość zaprezentował się w stroju galowym. Dowiedzieliśmy się, że kolory pióropusza na czapce wskazują na: kolor biały- sztygara, inżyniera, kolor zielony – dyrektora, kolor czarny – zwykłego górnika a czerwony – członka orkiestry górniczej. Pan Dariusz długo opowiadał o swojej pracy oraz cierpliwie odpowiadał na pytania uczniów.

W podziękowaniu za ciekawe spotkanie, które odbyło się 1 grudnia 2017 r., uczniowie wręczyli Gościowi laurkę oraz słodki upominek.