A kiedy minie czas i miną lata, i nie wiem, ile lat upłynie nawet… Przypomnimy sobie tamte szkolne czasy…

14 października 2015 roku w Gimnazjum Publicznym im. A. Mickiewicza odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Apel poprowadziła przewodnicząca samorządu uczniowskiego Weronika Drobny, która przypomniała zebranym wydarzenie z 1773 roku – powstanie Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej w Europie państwowej władzy oświatowej, powołanej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Weronika w imieniu gimnazjalistów podziękowała wszystkim pracownikom gimnazjum za pracę i złożyła najserdeczniejsze życzenia w Dniu Nauczyciela. Poprosiła o przyjęcie od uczniów symbolicznej róży jako dowodu uznania dla ich wysiłku i trudu.

Zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów oraz absolwentów szkoły powitała  dyrektor gimnazjum – Pani Urszula Marszałek. W swym przemówieniu szczególną uwagę poświęciła ukazaniu ważnej osoby nauczyciela, jego ciężkiej pracy na rzecz edukacji.  Pani dyrektor  zwróciła się do nauczycieli gimnazjum, by zaakcentować wkład pedagogów w procesie wychowania i kształcenia młodzieży w kamienieckiej szkole. Podkreśliła znaczenie autentycznego powołania i twórczego zapału w spełnianiu trudnej misji współczesnego nauczyciela – często pierwszego i najważniejszego mentora swoich podopiecznych. Przytoczyła słowa Arystotelesa: „Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku – jest wykształcenie”. Jako dyrektor gimnazjum wyraziła pragnienie, by nauczycielski trud otaczała zawsze życzliwość, spokój i zrozumienie. Dyrektor Urszula Marszałek z okazji Dnia Edukacji Narodowej podziękowała nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za pracę, poświęcenie i serce. Życzyła zadowolenia z pracy pedagogicznej, spełnienia marzeń osobistych i zawodowych oraz wdzięczności uczniów.

Podziękowanie dla władz gminnych otrzymał wójt Gminy Pan Marcin Czerniec za ciągłe udoskonalanie i modernizację, remonty naszej szkoły, zakup sprzętu oraz stypendia dla uczniów. Uczniowie  kl. I – III pod opieką pań: Justyny Grzesik i Anny Stygi zaprezentowali montaż poetycko-muzyczny, dedykowany wszystkim pracownikom gimnazjum. Dekorację wzbogaconą  misternymi bukietami przepięknych róż wykonała pani A. Koprzak. Na początku przedstawienia Łukasz Jednak przedstawił współczesną charakterystykę nauczycieli – przyjaciół, którzy od najmłodszych lat prowadzą uczniów za rękę  w dorosły świat. Złożył wymowne podziękowania „za poświęcenie, czas i cierpliwość, za cały ogrom przekazywanej wiedzy, za gorące serce i pomocne dłonie.” Dostojnie zabrzmiały słowa Andrzeja Frycza Modrzewskiego sprzed wieków, wygłoszone przez Wojciecha Ciapkę. To w  księdze  „O szkole” zawarł wybitny polski pisarz polityczny okresu renesansu pochwałę dla użytecznego i pięknego stanu nauczycielskiego, z którego wyszło tylu mistrzów najlepszych umiejętności… Uczennice – Sara Buczko, Julia Glina – wspominały wybitnych pedagogów: w czasach pokoju – Ludwikę Wawrzyńską i w czasach wojny – Janusza Korczaka. Julia Ptak i Zuzanna Wydra wyrecytowały wiersze J. Tuwima: „Nauka” i „A kiedy minie czas”, skłaniając do refleksji i wzruszenia obecnych na szkolnej uroczystości.

W humorystycznych scenkach z życia szkoły, w których uczniowie odegrali role dyrektora, nauczycieli, dziennikarzy i prezenterów telewizyjnych, wystąpili: Dominika Ostenda, Aleksandra Fiedeń, Wojciech Ciapka, Aleksandra Hnat, Karolina Kargol, Olga Zając, Michał Ziomek, Anita Tomczyk i Karolina Bierut. Para taneczna – Przemysław Galik i Weronika Orzech – zaprezentowała walc angielski i rumbę. Na zakończenie przedstawienia piosenkę: „Umieć inaczej” z repertuaru zespołu De Mono wykonali: Aleksandra Fiedeń, Zuzanna Wydra, Olga Zając i Paweł Cekiera.

Głos zabrał Pan Wójt Marcin Czerniec, który podziękował pedagogom, pracownikom administracji i obsługi za zaangażowanie w ich pracy. Stwierdził, że Dzień Komisji Edukacji Narodowej jest szczególną okazją, by wyrazić wdzięczność i szacunek wobec wszystkich osób, które w przeszłości i obecnie swoją służbą w oświacie służą kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży. Docenił przekazywanie wiedzy i mądrości, troskę, sumienność i otwartość. Życzył w imieniu własnym i władz samorządowych wytrwałości w dążeniu do celu dla dobra uczniów, zawodowego spełnienia, osobistego szczęścia, społecznego uznania i z radnym Dominikiem Krekorą wręczył na ręce Pani Dyrektor gimnazjum bukiet kwiatów. Następnie Wójt Gminy pogratulował 46. najlepszym uczniom i zaproszonym absolwentom gimnazjum wyników w nauce. Wraz z Panią pełnomocnik do spraw oświaty – Ireną Stygą i Panią radną –  Bogusławą Tokarz wręczył  stypendia w  kategoriach: za wybitne wyniki w nauce; za wybitne osiągnięcia; za wzorowe zachowanie. Przedstawicielka społeczności gimnazjalnej – Milena Chmielewska wyraziła wdzięczność: przedstawicielom samorządu gminnego za nagrodzenie gimnazjalistów stypendiami, stanowiącymi swoistą  promocję nauki i wiedzy.

Na zakończenie uroczystości Pani dyrektor Urszula Marszałek podziękowała młodzieży oraz Paniom: Justynie Grzesik, Annie Stydze oraz Adeli Koprzak za przygotowanie programu artystycznego  i scenografii na to spotkanie. Udzieliła również pochwały uczniom gimnazjum, którzy już jako absolwenci wzięli udział w przedstawieniu z okazji Jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim. Są nimi: Alan Jazgar, Kinga Deryło, Katarzyna Grodecka, Aleksandra Fiedeń, Zuzanna Wydra, Ewa Mielnik, Wiktoria Ruszczyńska, Sandra Górnicka, Wiktoria Jagodzińska, Kamila Przybylska.

Gośćmi pięknej szkolnej uroczystości byli emerytowani nauczyciele: Maria Szewczyk, Marian Szewczyk, Alicja Drzystek, Byli też obecni: wójt Marcin Czerniec,  przewodniczący Rady Gminy Aleksander Ciapka, pełnomocnik Wójta do spraw oświaty Irena Styga, radni Rady Gminy Bogusława Tokarz i Tadeusz Cenarski, ks. proboszcz Wojciech Jasiński,  dyrektor SP nr 1 Bożena Kołodziej, dyrektor Przedszkola nr 1 Elżbieta Kokoszka, komendant Policji w Kamieńcu Ryszard Korman, przewodnicząca Rady Rodziców: S. Mazur.

Dorota Twardowska