Przez dwie godziny 50-osobowa z klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 1 doskonaliła swe umiejętności jazdy na łyżwach. Okazją był wyjazd na lodowisko w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Świdnicy.

Celem wyjazdu było propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, nauka i doskonalenie techniki jazdy na łyżwach, integracja oraz dobra zabawa. Uczniowie chętnie poddawali się łyżwiarskim szaleństwom i z ogromną determinacją starali się wygrać z grawitacją na tafli. Zdarzyło się też parę upadków. Byli również mistrzowie, którzy jeżdżą na łyżwach już od najmłodszych lat. Wszyscy bawili się znakomicie, zmęczeni ale szczęśliwi wróciliśmy do Kamieńca Ząbkowickiego.

Wyprawa odbyła się pod opieką p. Aurelii Plejewskiej, p. Lidii  Jagody, p. Anny Stygi oraz p. Dariusza Czarneckiego. Wyjazd ten był możliwy dzięki pomocy, jakiej udzielili nam Pani dyrektor Bożena Kołodziej i Pan wójt Marcina Czerniec,  który sfinansował koszty transportu na lodowisko za co bardzo dziękujemy.

Aurelia Plejewska, Lidia Jagoda,  Anna Styga