Dzieci z Przedszkola nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim odwiedziły Urząd Pocztowy w Kamieńcu Ząbkowickim II w celu poznania pracy na poczcie i wyrabiania szacunku do pracy ludzi w różnych zawodach.

Przedszkolaki, podczas wizyty jaka odbyła się 18 października 2017 roku, zapoznały się z wyglądem poczty, jej wyposażeniem i urządzeniami: półki na listy i paczki, skrzynki pocztowe, wagi, worki na listy, pieczątki, regały na kartki i czasopisma. Dzieci poznały różne rodzaje listów: zwykłe, polecone, ekspresowe, kartki, telegramy; wzbogaciły słownictwo w zwroty: awizo, przesyłka, rozmowa telefoniczna. Utrwaliły znajomość swojego nazwiska, imienia, adresu domowego oraz prawidłowego adresowania listów.

Pan Mariusz opowiedział również dzieciom o trudnej pracy listonosza i innych pracowników poczty. Dzieci miały także możliwość pieczętowania korespondencji. W dowód wdzięczności przedszkolaki podarowały Panu Mariuszowi wykonaną przez siebie skrzynkę pocztową oraz podziękowanie. W holu zawisły oczywiście piękne prace plastyczno-techniczne, które zdobiły przedszkole.

Serdecznie dziękujemy Panu Mariuszowi Hajdusiowi za miłe przyjęcie. Mamy nadzieję, że nasze przedszkolaki na długo zapamiętają Dzień Poczty Polskiej  i Listonosza.

Renata Kocjan-Górska  / Irmina Brzozowska /  Małgorzata Grajek /  Małgorzata Buczko